Bahagian Teknologi Maklumat

Ditulis pada .

PERKHIDMATAN

  • Bertindak sebagai penyelaras bagi sistem pengkomputeran pejabat dalam Pentadbiran Tanah Negeri Terengganu.
  • Penyelaras kepada sistem e-SOLAR, SPTB, e-CONSENT, e-CONVERT, e-MOHON dan e-QTFT di pejabat PTG dan semua pejabat-pejabat tanah.
  • Khidmat Pakar Runding dan sokongan teknikal pengkomputeran bagi PTG dan semua pejabat tanah.
  • Memperkukuhkan Pentadbiran Tanah melalui Sistem Maklumat yang kemaskini dan dapat memberi maklum balas dengan cepat dan tepat.