Bahagian Strata

Ditulis pada .

PERKHIDMATAN

  • Memproses permohonan hakmilik strata
  • Mendaftar hakmilik strata
  • Melaksanakan tindakan penguatkuasaan Seksyen 8 Akta Hakmilik Strata
  • Memberi khidmat nasihat kepada Perbadanan Pengurusan
  • Urusetia hakmilik strata