Bahagian Perundangan

Ditulis pada .

PERKHIDMATAN

  • Khidmat nasihat perundangan dan kes - kes mahkamah.
  • Memantau pemakaian peraturan-peraturan tanah KTN, arahan serta pekeliling-pekeliling yang berkaitan.
  • Urusetia siasatan dan pendakwaan.