Bahagian Pendaftaran Tanah

Ditulis pada .

PERKHIDMATAN

  • Mendaftar hakmilik tanah
  • Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga
  • Carian rasmi dan persendirian, salinan sah dan sijil pengesahan
  • Penjilidan dokumen
  • Khidmat nasihat perundangan dan kes-kes mahkamah
  • Memproses permohonan hakmilik strata
  • Mendaftar hakmilik strata
  • Melaksanakan tindakan penguatkuasaan Sek.8 Akta hakmilik strata
  • Memberi khidmat nasihat kepada Perbadanan Pengurusan
  • Penyediaan perbadanan pengurusan