Bahagian Pembangunan Tanah

Ditulis pada .

PERKHIDMATAN

  • Bertanggungjawab memproses permohonan tanah.
  • Memproses permohonan merizabkan tanah bagi kegunaan awam.
  • Memproses permohonan tanah kerajaan untuk tujuan industri dan pertanian.
  • Serah balik pembermilikan semula.
  • Memproses permohonan pengambilan tanah untuk projek-projek kerajaan.
  • Memproses penukaran kebenaran pindahmilik / gadaian.
  • Memproses permohonan tukar syarat, pecah sempadan, pecah bahagian dan penyatuan tanah.