Bahagian Pelupusan Tanah

Ditulis pada .

PERKHIDMATAN
  • Bertanggungjawab memproses permohonan tanah.
  • Memproses permohonan merizabkan tanah bagi kegunaan awam.
  • Memproses permohonan tanah kerajaan untuk tujuan industri dan pertanian.
  • Serah balik pemberimilikan semula.