Bahagian Audit Pengurusan

Ditulis pada .

PERKHIDMATAN

  • Menjalankan kajian audit pengurusan di pejabat-pejabat tanah di daerah-daerah. Bidang-bidang yang patut diberi tumpuan ialah pematuhan kepada perundangan, prosedur, beban tugas dan lain-lain serta memberi khidmat nasihat.
  • Mengumpul, menganalisa dan mengemaskinikan data-data pentadbiran tanah sebagaimana kehendak pekeliling KPTG 1/90.
  • Bertanggungjawab kepada semua pindaan yang akan dibuat kepada Peraturan Tanah Negeri.
  • Merancang keperluan latihan dan tenaga mahir untuk kakitangan di Pentadbiran Tanah.