Bil 6/2000 Pindaan Bil 2/2000 Berkait Penyelarasan Kepada Kemasukan Syarat Lanjutan Tempoh Mendirikan Bangunan/Perubahan Syarat Nyata Tanah Ke Dalam Dokumen Hakmilik Daftar Komputer/Dokumen Hakmilik Keluaran Komputer

Cetak
(Maklumat Lanjut)