Bil 5/2000 Pandangan Ada/Tidak Access/Cadangan Jalan Masuk Yang Memuaskan Ke Tapak Yang Dipohon Tukar Syarat Bangunan Bagi Pecah Sempadan

Cetak
(Maklumat Lanjut)