Bil 4/2000 Pindaan Bil 3/2000 Berkait Beberapa Isu Dasar Baru Tanah Negeri Terengganu Termasuk Cadangan Borang Permohonan Tanah Secara Terancang Baru Serta Maklumat Tambahan Tentang Pengemasan Proses Permohonan Tanah Dari Pemastautin Tanpa Hak

Cetak
(Maklumat Lanjut)