Dasar Mineral Negeri Terengganu 2018 hendaklah selaras dengan Enakmen Mineral (Terengganu) 2002 dan Peraturan-peraturan Mineral Terengganu 2005

Print
There are no translations available.

(Maklumat Lanjut)