Bil 14/1982 Pengiktirafan 'Lembaga Pertubuhan Peladang' dan 'Pertubuhan Peladang' Sebagai 'Melayu' Di Bawah Enakman Tanah Simpanan Orang-orang Melayu 1360

Cetak
(Maklumat Lanjut)