PTG Terengganu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • 0Pelaksanaan eksa.jpg
 • 1penghapusan remisyen.jpg
 • 2selamat.jpg
 • 3Semakan_2015.jpg
 • B_cukai_tanah.jpg
 • cukai.jpg
 • daftarxpres.jpg
 • G4.jpg
 • G5 .jpg
 • kadkredit.jpg
 • PERUTUSAN_final.jpg
 • Semakan Cukai Tanah.jpg

Kajian Mengenai Kepuasan Pelanggan Pentadbiran Tanah Negeri

Borang soal selidik ini diedarkan untuk diisi oleh pelanggan bagi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri/Pejabat Tanah Daerah.

Tujuan kajiselidik ini dijalankan adalah untuk menilai kepuasan para pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh pentadbiran tanah negeri.

Generated with MOOJ Proforms Basic 1.1
MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
1. Organisasi
2. Jantina
3. Umur
KEKERAPAN, KAEDAH, TEMPAT DAN TUJUAN BERURUSAN
1. Kekerapan anda berurusan dengan Pejabat ini? (purata setahun)
2. Cara anda berurusan dengan Pejabat ini
3. Tempat berurusan
4. Tujuan berurusan
TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN PEJABAT INI
1. PERKHIDMATAN
- Bersifat mesra
- Menggunakan bahasa yang sopan
- Berusaha untuk memudahkan pelanggan
- Berkemahiran dan cakap dalam menjalankan tugas
- Memberi penjelasan yang tepat
- Cepat dan responsif
- Menyelesaikan urusan mengikut tempoh yang dijanjikan
- Sedia menerima pandangan atau kritikan pelanggan
- Memberi layanan yang sama rata kepada semua pelanggan
- Bijak mengawal emosi/bersikap profesional
2. PERSEKITARAN
- Persekitaran pejabat (bersih, tersusun dsb)
- Kemudahan yang disediakan (tempat perbincangan dll)
- Ruang Menunggu (keselesaan)
3. MASA
- Masa menunggu
- Membekalkan maklumat yang diperlukan
Cadangan untuk menambah baik perkhidmatan yang diberikan oleh Pejabat ini :

ACCESS TO GOVERMENT AGENCIES

ACCESS TO LAND OFFICE AND MINERALS (STATE)