Bil 9(A)/1993 Tarikh Penguatkuasaan Kadar Premium Tambahan Baru Bagi Tanah-tanah Yang Diubah Jenis Kegunaan Di Bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara

Ditulis pada .

Bil 9(A)/1993 Tarikh Penguatkuasaan Kadar Premium Tambahan Baru Bagi Tanah-tanah Yang Diubah Jenis Kegunaan Di Bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara