Apakah yang dimaksudkan pelupusan tanah Kerajaan?

Ditulis pada .

Apakah yang dimaksudkan pelupusan Tanah Kerajaan?

Pelupusan tanah kerajaan apa-apa pelupusan tanah yang dibuat oleh Pihak Berkuasa Negeri (  PBN) kepada individu/badan dalam menjalankan kuasa-kuasa yang sama di bawah undang-undang tanah terdahulu. (Sek. 42 KTN).