PTG Terengganu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • 0Pelaksanaan eksa.jpg
 • 1penghapusan remisyen.jpg
 • 2selamat.jpg
 • 3Semakan_2015.jpg
 • B_cukai_tanah.jpg
 • cukai.jpg
 • daftarxpres.jpg
 • G4.jpg
 • G5 .jpg
 • kadkredit.jpg
 • PERUTUSAN_final.jpg
 • Semakan Cukai Tanah.jpg

Fungsi Dan Peranan Jabatan

E-mail Cetak PDF

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Terengganu memainkan peranan penting dalam pentadbiran tanah di Negeri Terengganu. Fungsi utama Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Terengganu ialah:

 • Sebagai penyelaras permohonan-permohonan mengenai tanah daripada semua Pejabat Tanah bagi mendapatkan keputusan Pihak Berkuasa Negeri.
 • Bertanggungjawab dalam menggubal arahan-arahan Pengarah Tanah dan Galian Terengganu.
 • Jabatan ini juga menjalankan salah satu fungsi Pejabat Tanah iaitu pendaftaran hakmilik, urusniaga, bukan urusniaga dan urusan tanah.
 • Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Terengganu bertindak sebagai penasihat mengenai hal-hal pentadbiran tanah di seluruh Negeri Terengganu.
 • Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Terengganu memberi khidmat asas menerima dan memproses permohonan tanah serta mewujud dan menyelenggara rekod pegangan tanah.
 • Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Terengganu juga menerima dan memproses permohonan berkaitan pembangunan dan urusan tanah serta mengutip cukai dan hasil tanah serta mengambil tindakan penguatkuasaan.

Capaian Agensi Kerajaan

Capaian PTG Negeri