Paparan #
Title Author Hits
Bil 3/2022 Prosedur Baru Permohonan Pecah Bahagian Tanah Dibawah Seksyen 140-145 Kanun Tanah Negara (KTN) 92
Bil 2/2022 Penyelarasan Kadar Deposit Permit Pengalihan Bahan Batuan DiBawah Seksyen 74 Kanun Tanah Negara 58
Bil 1/2022 Mekanisme Pelaksanaan Pembatalan Perizaban Tanah Menurut Seksyen 64 Kanun Tanah Negara 56
Bil 5/2021 Tanah Tapak Menara Telekomunikasi Dimasukkan Dalam Senarai Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Yang Boleh Diproses Dan Diberi Pertimbangan Berdasarkan Penurunan Kuasa Yang Diberikan Dalam Dasar Tanah Negeri Tahun 2013 39
Bil 4/2021 Pemberian Pengecualian Bayaran Pejabat (Office Fee) Di Bawah Peraturan-peraturan Tanah Terengganu (TLR) 1966 Ke Atas Urusan-urusan Tanah Bagi Tanah Milik DYMM Al-Sultan Terengganu 43
Bil 3/2021 Pengesyoran / Keputusan Pentadbir Tanah Terhadap Permohonan Memindah Milik, Menggadai Atau Memajak tanah Pegangan desa milik Peneroka Di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok), 1960 (GSA) 34
Bil 1/2021 Proses Kelulusan Pembangunan Tanah Bagi Keperluan Laluan/Eccess Jalan Masuk Yang Sah 37
Bil 8/2020 Penyeragaman Kadar Premium Nominal Bagi Semua Permohonan Tanah Oleh Individu Yang Digolongkan Dalam Kategori Rakyat Termiskin (Senarai e-Kasih) Dan Penerima Bantuan Bulanan Daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat 48
Bil 3/2019 Bayaran Notis Borang 5A Secara Ansuran Bagi Permohonan Tanah Kerajaan Yang Diluluskan Kepada Individu 47
Bil 2/2021 Borang Standard Nota Siasatan Bagi Pengendalian Bicara Siasatan Pengambilan Tanah Oleh Pentadbir Tanah Di Bawah Seksyen 12 Akta Pengambilan Tanah 1960 [Akta 486] 348