Visi, Misi, Moto & Slogan

Ditulis pada .

VISI

"Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Terengganu Adalah Pentadbiran Tanah Yang Terbilang Menjelang 2020"

 

MISI

"Mengurus dan Melaksanakan Pentadbiran Tanah Yang Dinamik, Cekap, Telus dan Profesional"

 

MOTO

Transformasi Pengurusan Tanah Terengganu"

 

SLOGAN

"Inklusif, Integriti dan Berdisiplin"