Bahagian Hasil, ABT & Saguhati

Ditulis pada .

PERKHIDMATAN

  • Merangka Dasar dan perancangan kutipan tahunan hasil tanah.
  • Memproses pengambilan balik tanah untuk projek-projek kerajaan.
  • Memproses penukaran kebenaran pindahmilik/gadaian.
  • Memproses permohonan tukar syarat, pecah sempadan, pecah bahagian dan penyatuan tanah.